Wnętrze

Na szczególną uwagę we wnętrzu dobrzańskiego kościoła zasługuje barokowy ołtarz, ufundowany w 1727 r. przez właściciela majątku Bogusława Ernesta von Ramin. Obecnie niestety jest rozczłonkowany i pozbawiony baldachimu. Prezentuje niespotykane na Pomorzu formy barokowe: płaską i szeroką nastawę, ujętą rozbudowanymi uszakami, ozdobionymi niesymetrycznie zakomponowanymi masywnymi wolutami i ornamentami roślinnymi oraz tarczami herbowymi rodów von Blankensee (trzy sześcioramienne gwiazdy) i von Perbandt (stojący w pozycji pionowej niedźwiedź a naprzeciw niego dzik). Na niezachowanym baldachimie wieńczącym ołtarz znajdował się herb rodu Raminów.

Podobnie jak ołtarz opracowana jest ambona, która obecnie stoi obok ołtarza posoborowego.

W nastawie ołtarza głównego ustawiona jest gipsowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Na ścianie północnej znajduje się drewniane, barokowe epitafium Bogusława Ernesta von Ramin wykonane ok. 1730 r. Ma formę nastawy ołtarzowej, zwieńczonej przełamanym szczytem złożonym z dwóch wolut. W nastawie, ujętej płaskimi pilastrami uszakami z liści akantu, gdzie dawniej znajdowała się inskrypcja dotycząca zmarłego, wisi obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Na ścianie południowej, na przeciw drewnianego epitafium, wisi obraz z II połowy XX w., przedstawiający postać bł. Rafała Chylińskiego – franciszkanina (1694-1741). Pod obrazem umieszczone zostały relikwie błogosławionego.

W wolnostojącej, metalowej dzwonnicy, po wschodniej stronie kościoła, wisi dzwon o średnicy 68 cm, odlany w 1862 r.  przez C. Vossa ze Szczecina z materiału pozostałego po poprzednim dzwonie, który pękł w 1861 r. W inskrypcji na płaszczu wymienione są nazwiska patrona, fundatorów, prowizorów i ludwisarza. W dzwonnicy wisiał jeszcze drugi dzwon, wykonany w 1697 r., ale zaginął po 1945 r.

W sąsiedztwie kościoła, tuż obok dzwonnicy, znajduje się kilka postumentów i krzyży (w formie lapidarium) zebranych z przykościelnego cmentarza, który w XVIII w. ogrodzono murem z kamienia narzutowego i cegieł. Z zabytkowego muru zachował się odcinek od strony drogi oraz fragmenty po stronie północnej. W murze wschodnim mieści się barokowa, kamienno-ceglana, otynkowana brama z szerokim, odcinkowo zakończonym przejazdem. Bramę wieńczy trójkątny tympanom i trzy niewysokie sterczyny. Pomiędzy bramą a dzwonnicą znajduje się kamienna tablica z nazwiskami mieszkańców Dobrej poległych w I wojnie światowej.