Historia

Początek obecności franciszkanów z Prowincji Gdańskiej w Dobrej przypada na rok 1987 r., kiedy to biskup szczecińsko-kamieński Kazimierz Majdański powierzył im opiekę nad erygowaną dwa lata wcześniej parafią. Według początkowych ustaleń docelowo bracia mieli się przenieść do Szczecina, aby w ten sposób przywrócić swoją dawną obecność w tym mieście. Chodzi okres od 1240 r. do Reformacji, kiedy to franciszkanie pełnili posługę istniejącym do dziś szczecińskim kościele pw. św. Jana Ewangelisty.

Plany powrotu do Szczecina ostatecznie nie doszły jednak do skutku. W rezultacie 7 lipca 1989 r. ówczesny Minister prowincjalny o. Leon Rawalski erygował w Dobrej klasztor, na którego Patronkę została wybrana Matka Boża Królowa Świata. Pierwszym mieszkaniem zakonników był skromny przykościelny barak. Niebawem, dzięki pomocy Prowincji, wybudowany został jednak nowy budynek, w którym dodatkowo wygospodarowano część przeznaczoną na cele rekolekcyjne.