Dane parafii

Obszar

Do Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej należy cały teren wsi Dobra Szczecińska.

Par. w strukturach archidiecezji

Od czasów Reformacji do 1945 r. mieszkańcami Dobrej byli wyłącznie luteranie należący zboru w Böck (obecnie Buk), pozostającym pod patronatem właścicieli wsi Stolzenburg (obecnego Stolca). Po wojnie w Dobrej zamieszkali katolicy. 7 stycznia 1985 r. biskup szczecińsko-kamieński Kazimierz Majdański erygował tu parafię, do której, oprócz Dobrej, weszło 6 innych miejscowości: Buk, Rzędziny, Łęgi, Stolec, Grzepnica i Płochocin.

W czerwcu 1988 r. opiekę nad nowoutworzoną parafią przejęła Prowincja Gdańska. Oprócz kościoła w Dobrej opieką duszpasterską otoczyli dwa kościoły filialne: pw. św. Antoniego Padewskiego w Buku i pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Stolcu oraz kaplicę pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rzędzinach.

25 sierpnia 2012 r. Ks. Abp Andrzej Dzięga zdecydował o podziale parafii. Z wydzielonej części, do której należą miejscowości Buk, Rzędziny, Łęgi i Stolec, powstała nowa parafia z siedzibą w Buku. Obecnie w skład parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata wchodzą miejscowości: Dobra, Grzepnica i Płochocin.