Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych (należy się upewnić, czy organizator kursu ma do tego uprawnienie Kościoła),
 • dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa,
 • dowód tożsamości,
 • odpis aktu chrztu wydany w ciągu minionych 6 miesięcy,
 • zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe),
 • akt zupełny urodzenia,
 • zaświadczenie o wizycie w poradni rodzinnej.

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa na ogół odbywają wcześniej 5 spotkań.

 1. Około rok przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu zarezerwowania terminu.
 2. Trzy miesiące przed planowaną datą sakramentu narzeczeni przychodzą do kancelarii w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego, który ma na celu wykluczenie przeszkód do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa. Ponadto narzeczeni otrzymują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania oraz skierowanie do poradni życia rodzinnego.
 3. Miesiąc przed planowaną datą sakramentu narzeczeni przynoszą do kancelarii potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi oraz inne brakujące dokumenty.
 4. W przeddzień zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni odbywają spotkanie dotyczące przebiegu liturgii.
 5. W dniu zawarcia małżeństwa ok. 15 minut przed rozpoczęciem liturgii narzeczeni przychodzą wraz ze świadkami do zakrystii i tam podpisują odpowiednie dokumenty.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących małżeństwa można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.