Pogrzeb

Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebny jest akt zgonu.

Należy również znać godzinę rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej na cmentarzu.

W sprawach pogrzebu nie obowiązują godziny kancelarii.

Można zawsze dzwonić do kancelarii!!!