Eucharystyczny Ruch Młodych

     Eucharystyczny Ruch Młodych, dawniej zwany Krucjatą Eucharystyczną, jest wspólnotą dzieci i młodzieży, prowadzącą do prawdziwej przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym. Pozwala na odkrywanie wartości ewangelicznych, prawdziwe ukochanie Mszy Świętej oraz przysposabia swoich uczestników do służby apostolskiej.

     Dzieci uczą się być poddanymi i naśladowcami Chrystusa Króla. Zawołaniem – powitalnym hasłem ruchu jest: KRÓLUJ NAM CHRYSTE! Rolę moderatora ruchu w Polsce spełnia jedna z Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego wyznaczona do tej funkcji przez Matkę Generalną. Jest ona kontynuatorką dzieła „Krucjaty” założonej w Polsce przez Świętą Urszulę Ledóchowską.

     Zasadami Eucharystycznego Ruchu Młodych są:

  1. Żyj Mszą Świętą.

  2. Czytaj Ewangelię.

  3. Kochaj bliźnich.

  4. Bądź trzynastym Apostołem!

     Cotygodniowe spotkania wspólnoty pozwalają nam na budowanie prawidłowych relacji, wypracowywanie postaw poświęcenia i ofiarności. Dzieci mają możliwość formowania swojego charakteru i życia duchowego.

     Spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych w Parafii MB Królowej Świata w Dobrej odbywają się w soboty o godz. 10.30 za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca. Trwają 45 minut. Prowadzone są przez panią Jadwigę Surowiec (katechetkę).

     Wszystkie dzieci, które chciałyby do nas dołączyć SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uwaga! Na czas ferii świątecznych i zimowych spotkania są zawieszone.

Więcej o Eucharystycznym Ruchu Młodych – www.erm.pl.

ERM - Dobra3