Poczet Świętych – naszych posłańców do nieba

     W piątek dnia 31 października 2014 roku o godzinie 17.00 zebraliśmy się w naszym Kościele Parafialnym p.w. MB Królowej Świata w Dobrej na spotkaniu zatytułowanym „Poczet Świętych – naszych posłańców do nieba”. Pierwsza część spotkania odbywała się w kościele i polegała na prezentacji 6 wybranych świętych. Prezentacja przebiegała w następującym porządku: Razem z obecnymi dziećmi i rodzicami wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „ Czy wy wiecie, ze jesteśmy świątynią.” Dziewczynki z klasy VI przebrane za Anioły wprowadzały kolejno dzieci przebrane za święte osoby z przedsionka kościoła przed ołtarz, w kolejności odpowiadającej prezentacji tychże świętych na prezentacji multimedialnej, w przedsionku nad kolejnością prezentacji czuwała uczennica klasy VI. „Anioł” wprowadzający świętego niósł płonącą świecę, za min szedł „święty” i za nim znów „Anioł”. Podchodząc do ołtarza, „Anioły” kłaniały się przed Najświętszym Sakramentem, a następnie zwracały się do Kościoła i czytały skrócone życiorysy prezentowanych świętych. Wyprowadzeniu świętego towarzyszyła modlitwa śpiewana  np.:  „Św. Franciszku patronie nasz, módl się za nami”, bądź zwrotka piosenki „Taki duży taki mały może świętym być”. Kolejno prezentowali się: św. Franciszek z Asyżu, św. Mikołaj, św. Weronika, św. Magdalena,  św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Małgorzata Maria Alacoque. Poczet świętych zakończyło odczytanie obietnic Pana Jezusa dotyczących czcicieli Najświętszego Jego Serca przekazanych świętej Małgorzacie oraz przypomnienie dzieciom o nadchodzącym pierwszym piątku miesiąca, a następnie nauka i odśpiewanie piosenki „Gdy wszyscy święci idą do nieba.” W nastroju ogólnej radości przenieśliśmy się wszyscy do salki klasztornej, w której druga część naszego spotkania rozpoczęła się konkursem na zaprezentowanie stroju i osoby świętej, za którą przebrało się dziecko. Dzieci miały za zadanie nie tylko przebrać się za świętą osobę, ale też wiedzieć, skąd ta osoba pochodzi i kogo lub czego jest patronem. Pośród prezentujących się dzieci obecnych było ośmiu „Aniołów”, św. Piotr z kluczem do Królestwa Niebieskiego, św. Florian, św. Alicja, św. Jadwiga Królowa, św. Jadwiga Śląska, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Łukasz, św. Maria Magdalena (x2), św. Franciszek, św. Antoni, św. Małgorzata, św. Wiktoria, św. Klara, św. Jan Paweł II, Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Dzieci zaprezentowały pięknie przygotowane stroje. Za pomysłowość, rzetelność, a niekiedy duży wkład pracy i piękną prezentację, dzieci zostały nagrodzone słodyczami. Spotkanie zakończył wspólny śpiew. Wszystkie dzieci napełniała radość spotkania i zabawy. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 4 lata ,a najstarsze dzieci 12 lat. Niektórym dzieciom towarzyszyli w spotkaniu ich rodzice.

„Poczet Świętych – posłów do nieba” prowadził O. Benedykt Nadolny wraz z p. katechetką Jadwigą Surowiec.

Poczet Świętych – foto