Słowo dla Ciebie

Oto zapowiedź, szumnie zwana trailerem, nowego wielkopostnego cyklu „Słowo dla Ciebie” (który jest częścią stałego programu FranciszkanieTV – „Daję Słowo”). FranciszkanieTV przygotowują na każdy Adwent i Wielki Post serię rozważań pomagających przeżyć głębiej ten liturgiczny czas. W tym roku zapraszamy Was do słuchania (i oglądania) rozważań prowadzonych przez franciszkańskich Nowaków: o. Michała OFM Conv i o. Piotra OFM Cap. Rozważania wielkopostnej Liturgii Słowa pojawiać się będą w każdą sobotę Wielkiego Postu 2012 (dotyczyć będą niedzielnych czytań) oraz we wtorek przed Środą Popielcową, a także w dni Wielkiego Tygodnia i Triduum … [Read more...]

Dyspensa od zachowania charakteru dnia pokutnego w piątek 11 listopada 2011 r.

Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w odpowiedzi na przedstawioną prośbę udziela wiernym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym na jej terenie, którzy obchodzić będą Święto Odzyskania Niepodległości, dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 11 listopada 2011 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.Jednocześnie prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy ofiarowali w tym dniu modlitwę w intencjach naszej Ojczyzny: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. Z powyższej dyspensy, zgodnie z kan. 91 KPK, … [Read more...]

BIAŁY TYDZIEŃ

Dzieci, które w zeszłą niedzielę, tj. 15 maja przystąpiły po raz pierwszy do komunii świętej, przeżywają Biały tydzień. Podczas najbliższego tygodnia każdego dnia będą okazywały swoją wdzięczność za dzień I komunii św. innym osobom. W poniedziałek - Panu Bogu (dzieci przygotowują list do Pana Jezusa); we wtorek - rodzicom; w środę - rodzinom (łączność z misjami); w czwartek - kapłanom (dzień modlitw o powołania do służby w kościele). Poświęcenie pamiątek; w piątek - wszystkim (dziewięć pierwszych piątków miesiąca) w sobotę, wszystkie dzieci zapraszamy na godzinę 15.00 na Eucharystię, po której odbędzie się wspólna AGAPA, … [Read more...]

Przygotowanie do I Komunii św.

Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 17:00 w kościele. Podczas spotkania zostaną poświęcone krzyże. Spotkanie rozpoczniemy nabożeństwem DROGI KRZYŻOWEJ. … [Read more...]