Grupa czytania Pisma Świętego

   Grupa czytania Pisma Świętego istnieje w naszej parafii od drugiej połowy 2008 roku. Spotkania odbywają się w sobotę o godz. 17.00 w salce klasztornej. Przerwa w czytaniu jest w Wielką Sobotę i w dwóch miesiącach wakacyjnych – w lipcu i w sierpniu.

   Czytamy Biblię od pierwszej Księgi, czyli Księgi Rodzaju, a obecnie, w grudniu 2015 roku, kończymy Stary Testament. W styczniu 2016 roku przejdziemy do Nowego Testamentu.

   Przed czytaniem krótko modlimy się do Ducha Świętego. Następnie czytamy Pismo Święte około pół godziny. Każdy czyta po kolei. Po przeczytaniu i zastanowieniu się w milczeniu, następuje krótkie dzielenie się. Kończymy przeczytaniem jednego psalmu.

   Doświadczamy tego, że następne teksty tłumaczą poprzednie i dlatego nacisk jest na czytanie Biblii i chętnie nazywamy się Grupą Czytania Pisma Świętego.

   Zapraszamy chętnych do włączenia się do naszej dotychczasowej grupy. Na spotkanie przychodzi od pięciu do dziesięciu osób z kapłanem. Za grupę jest odpowiedzialny O. Józef Maria Kaźmierczak.