Caritas

Deus caritas est!

„Bóg jest Miłością” ta myśl przyświeca parafialnemu oddziałowi Caritas.

Podczas przygotowań do świąt Narodzenia Pańskiego Caritas Parafialny troszczy się o zapewnienie potrzebującym podstawowych produktów żywnościowych.

Również zgodznie z zapoczątkowaną tradycją od 11 lat organizowana jest w naszej parafii, z inicjatywy zespołu Caritas, Akcja Paczka, której przewodzi hasło: ” Zrób dziecku prezent – Pomóż świętemu z Miry!”.