Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

XXX Niedziela Zwykła-25.10.2020 r.

 1. Z okazji poświęcenia naszej świątyni, dziękujemy Panu Bogu za dar naszego kościoła, za Fundatorów, za Budowniczych, za Duszpasterzy, za Parafian, za Wszystkich nawiedzających nasz kościół.

 2. W najbliższą Niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to okazja do uwielbienia Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Tego dnia, Msze Św. w Dobrej odprawiamy jak w każdą Niedzielę: o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 14.00 i 18.00. Procesja na cmentarz wyruszy po Mszy św. o godz. 14.00. Na Mszy Św. o godz. 14.00, będziemy się modlić za naszych Drogich Zmarłych, których polecamy w miesiącu listopadzie.

 3. Natomiast w poniedziałek, 2 listopada, kiedy obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli dzień modlitwy całego Kościoła za tych, którzy w czyśćcu oczekują na pełne zjednoczenie z miłującym Ojcem, zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy o godz. 15.00, na naszym cmentarzu. Rozpoczniemy ją pod krzyżem Koronką do Miłosierdzia Bożego, a później procesja i modlitwy za zmarłych.

 4. Organizowanie procesji w dniu 1 i 2 listopada uzależniamy od ograniczeń sanitarnych i zmieniającej się sytuacji pandemii. Zapraszamy, aby udać się na groby naszych bliskich zmarłych, przed 1 listopada lub po Uroczystości Wszystkich Świętych.

 5. W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane: a. – Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca. b. – Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego).

 6. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 a w tygodniu po Mszy św. wieczornej. Dzieci zapraszamy na nabożeństwo w poniedziałek, środę i piątek – o 17.15.

 7. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania oraz rodziców zapraszamy dzisiaj na spotkanie po Mszy Św. o godz. 14.00.

 8. Można zabierać z kościoła do domu kartki na Wypominki i kartki na Msze św. za naszych bliskich zmarłych, które będą odprawiane przez cały listopad o godz. 18.00.

 9. W nadchodzącym tygodniu wspominamy:

* w środę – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 1. Pamiętajmy o chorych, cierpiących, ofiarach koronawirusa, ich rodzin oraz o tych, którzy leczą i wspomagają chorych; módlmy się o ustanie epidemii. Prosimy także o pomoc osobom starszym i samotnym, a także o umacnianie wzajemnych więzów rodzinnych.

 2. Dziękujemy Wszystkim Parafianom, Sympatykom, Ofiarodawcom, którzy wsparli i wspierają finansowo utrzymanie naszej Parafii, Kościoła i Klasztoru.

 3. W minionym tygodniu zmarł: – śp. Józef Rządziński; Dobry Jezu…

 4. Dyspensa od niedzielnej Mszy świetej_strefa czerwona
 5. DEKRET Penitencjarii Apostolskiejdekret Biskupa