Bracia

Skład personalny naszego klasztoru:

  o. Bogdan Wroński – gwardian klasztoru, proboszcz

 

  o. Benedykt Nadolny – wikariusz klasztoru

 

  o. Józef Kaźmierczak