Franciszkański Zakon Świeckich

Historia

Do roku 1992 brak jest dokumentów świadczących o wspólnocie przy parafii NSPJ. Jedynym śladem są kroniki parafialne z lat 1945-1956. Wspomina się tam nazwiska naszych sióstr, które pomagały w przygotowaniach dzieci do I Komunii św., pomagały w kancelarii np. s. Maria Dębska o której wspominała nieżyjąca już s. Jadwiga Zawadzka. W roku 1950 nakazem ówczesnych władz rozwiązać wszystkie grupy religijne, bractwa i stowarzyszenia. Należy domniemywać, że po aresztowaniu proboszcza parafii dokumenty III Zakonu zaginęły. Siostry nadal działały spotykając się w piwnicy pod zakrystią kościoła NSPJ, aby czytać Pismo Święte i dzielić się słowem.

Pierwsze zapisy w kronikach pojawiają się w roku 1957, gdzie wymienia się III Zakon, który uczestniczy w różnych uroczystościach poprzez modlitwę i różne posługi.  W roku 1958 istnieje zapis o witrażu do kościoła, który ufundował III Zakon (witraż w pierwszym oknie przy chórze).

W 1959 ufundowano chorągiew ze znakami franciszkańskimi (obecnie jest w muzeum archikatedralnym w Szczecinie).

Opierając się na świadectwie najstarszych sióstr, dowiadujemy się o s. Marii Urbaniak, pierwszej przełożonej wspólnoty. Była nią do roku 1991. Postrzegano ją jako osobę żyjącą w świętości.

W roku 1960 czytamy: „kontynuujemy nauki stanowe: w 1 niedzielę dla niewiast żywego różańca, w 2-gą dla mężczyzn, w 3-cią dla Tercjarzy”.
Rok 1960 przyjęliśmy jako właściwy do reerygowania naszej wspólnoty, gdyż w następnych kolejnych latach czytamy o konkretnej  działalności Tercjarzy na terenie parafii NSPJ. Prośbę do Prowincjała O. Jerzego Norela OFM Conv. o akt reerekcyjny podpisał ks. Proboszcz parafii ks. Krzysztof Jackowiak.

W kronice parafialnej przez wiele lat widnieją nazwiska naszych sióstr, które pomagały w kościele i w kancelarii np. pisanie na maszynie, prowadzenie ksiąg itd.. Trzeba zaznaczyć, że przez wiele lat (1970-1992) nasza wspólnota nie posiada żadnych dokumentów, ani kronik, a także kroniki parafii NSPJ nie wspominają o III Zakonie. Nasze siostry wspominały, że wspólnota przechodziła różne kłopoty, łącznie ze zmianą miejsca spotkań. Spotkania przeniesiono na teren parafii św. Jana Ewangelisty do Pallotynów, a dopiero wróciliśmy do salki NSPJ w 1992 roku.

Pierwsze dokumenty naszej wspólnoty FZŚ odnaleziono z roku 1992. Było to sprawozdanie z Kapituły Wyborczej, która odbyła się w salce parafialnej NSPJ w Szczecinie w dniu 14 czerwca tegoż roku.  Przełożonym wówczas został br. Marek Ledwon. Po Marku Ledwonie przełożonym był br. Lechoosław Bagdziński, potem s. Zofia Bagdzińska. W 1994 roku asystentem duchowym wspólnoty został mianowany przez Prowincjała o. Marek Rengiel OFM Conv.

W roku 1994 wspólnota otrzymała „dekret o potwierdzeniu istnienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, jako kościelnej osoby prawnej (kościelne stowarzyszenie publiczne)”. Dekret podpisany przez ks. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego stwierdza, że III Zakon na terenie diecezji istniał przed zniesieniem stowarzyszeń kościelnych przez komunistyczne władze państwowe w roku 1950.

W roku 2004 przełożona wspólnoty s. Aleksandra Tabero wystąpiła do Prowincjała Prowincji Gdańskie o. Jerzego Norela o reerygowanie naszej wspólnoty przy parafii NSPJ, mając zgodę Proboszcza ks. Krzysztofa Jackowiaka i zgody biskupa diecezjalnego. Akt uzyskaliśmy w lutym 2004 r.

Asystent duchowy (od 2002 r.) o. Józef Kaźmierczak OFM Conv.

W 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia wspólnoty, wprowadziliśmy comiesięczne nabożeństwo ku czci bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce, w parafii odbyła się peregrynacja relikwii i obrazu tej błogosławionej.

Spotkania wspólnoty

2 razy w miesiącu

– w 1-szą niedzielę m-ca – g. 8.00 Msza św. ogólna w kościele w intencji FZŚ, a potem do g. 11-ej w salce przy plebanii NSPJ

– w ostatnią sobotę m-ca – g. 9.00 – 14.00 w klasztorze oo. Franciszkanów w Dobrej

Podczas spotkań przewidziana jest modlitwa brewiarzowa Jutrzni, formacja i inne sprawy wspólnotowe. Podczas spotkań w Dobrej jest również Msza św. z katechezą formacyjną o. Józefa, godzinna adoracja oraz gorący posiłek.

Każdego 9 dnia miesiąca w sanktuarium NSPJ po Mszy św. o godz. 12.00 uczestniczymy w nabożeństwie z wystawieniem Najświętszego  Sakramentu ku czci bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce.

2 razy w roku uczestniczymy w rekolekcjach regionalnych, w lipcu mamy narodową pielgrzymkę FZŚ na Jasną Górę.

3 października –  udział nabożeństwie Transitus w Dobrej

4 października – Odpust św. Franciszka w Dobrej

Opracowała s. Halina Pikuła

Program spotkań Franciszkańskiego Zakonu Święckich w Dobrej, w ostatnią sobotę miesiąca jest następujący:

9.00 zjazd

Brewiarz

Spotkanie w ramach formacji

O. Józef w tym czasie spowiada

11.00 Msza św. z konferencją

Adoracja Najświętszego Sakramentu (1 godzina)

12.30 Kawa i spotkanie braterskie

 

O. Józef Kaźmierczak w czasie Mszy porusza zwykle tematy w cyklach. Np. cały rok był temat drogi duszy do Boga, byłe tematy maryjne, eucharystyczne, biblijne. Poniżej zamieszczam temat o rozumowych drogach do Boga nieco odbiegający od innych konferencji. W tym temacie znajdują się także pewne przemyślenia O. Józefa o fizyce kwantowej, oraz szereg wypowiedzi znanych ludzi i uczonych, które są umieszczone przed rozdzialikami tego rozważania.