Nowi ministranci i kandydaci!

W święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas Eucharystii o godz. 12.00 do LSO parafii Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej, zostało wprowadzonych 5 aspirantów na kandydatów i 11 kandydatów na ministrantów.

Obrzędowi wprowadzenia przewodniczył opiekun LSO, o. Tomasz Tęgowski.

Przed ustanowieniem nowych członków, rodzice chłopców wobec zgromadzonej wspólnoty parafialnej zostali zapytani, czy chcą i będą wspierać wybór swoich synów. Wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli – OBIECUJEMY!

Także chłopcy przyrzekli, wiernie wypełniać obowiązki, jakie nakłada na nich służba przy ołtarzu. Zostali poinformowani, że od dziś mogą również uczestniczyć w przywilejach, jakie płyną z faktu bycia ministrantem, m.in. o odpustach zupełnych, jakie mogą uzyskać zgodnie z przepisami danymi przez kongregacje Kurii Rzymskiej.