BIAŁY TYDZIEŃ

Dzieci, które w zeszłą niedzielę, tj. 15 maja przystąpiły po raz pierwszy do komunii świętej, przeżywają Biały tydzień. Podczas najbliższego tygodnia każdego dnia będą okazywały swoją wdzięczność za dzień I komunii św. innym osobom.

W poniedziałek – Panu Bogu (dzieci przygotowują list do Pana Jezusa);

we wtorek – rodzicom;

w środę – rodzinom (łączność z misjami);

w czwartek – kapłanom (dzień modlitw o powołania do służby w kościele). Poświęcenie pamiątek;

w piątek – wszystkim (dziewięć pierwszych piątków miesiąca)

w sobotę, wszystkie dzieci zapraszamy na godzinę 15.00 na Eucharystię, po której odbędzie się wspólna AGAPA, czyli uczta miłości, przy ognisku, kiełbaskach i różnych zabawach i konkursach.