Bierzmowanie

Po trzyletnim przygotowaniu, za które odpowiedzialni byli, w pierwszych dwóch latach, o. Tomasz Witosławski, a w ostatnim roku, o. Paweł Cebula, w poniedziałek 21 marca br. o godz. 19:00 Ojciec biskup Błażej Marian Kruszyłowicz udzielił sakramentu bierzmowania 20 młodym dziewczętom i chłopcom naszej parafii.
O. Biskup podczas głoszonej homilii podkreślił przemianę św. Piotra, który poprzez Zesłanie Ducha Świętego, tak naprawdę doświadczył miłości Boga, głosząc katechezę do zgromadzonego w Jeruzalem tłumu. Działanie Ducha Świętego pozwoliło świętemu Piotrowi przemienić się wewnętrznie. Tak samo Duch Pocieszyciel ma działać w zgromadzonej młodzieży, która przez te ostatnie trzy lata przygotowywała się do bierzmowania, słuchając Słowa Bożego i trwając na modlitwie.