Przyjęcie kandydatów do Eucharystycznego Ruchu Młodych

     W Niedzielę Chrystusa Króla (23.11. 2014 r.), w naszej parafii, podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00, nastąpiła ceremonia  przyjęcia kandydatów do Eucharystycznego Ruchu Młodych.

     Po homilii, trzynaścioro dzieci, ustawiając się procesyjnie jak do Komunii Świętej, przyjęło żółtą chustę. Ojciec Benedykt Nadolny czytał formułę wobec każdego dziecka: Np.: „Szymonie… przyjmij tą żółtą chustę na znak przyjęcia w poczet kandydatów Eucharystycznego Ruchu Młodych.” Dzieci odpowiadały: AMEN.

     Kiedy wszystkie dzieci otrzymały chustę, nastąpiła modlitwa nad dziećmi, a po niej ojciec Benedykt głośno zawołał: KRÓLUJ NAM CHRYSTE! Dzieci odpowiedziały okrzykiem: ZAWSZE I WSZĘDZIE !

     Po okrzyku dzieci wraz z całym Kościołem złożyły Wyznanie Wiary, a następnie wróciły do ławek i dalej uczestniczyły we Mszy Świętej . Dwie dziewczynki z Ruchu posługiwały czytając Modlitwę Wiernych.

ERM - Dobra3

Kandydaci do Eucharystycznego Ruchu Młodych

Więcej o Eucharystycznym Ruchu Młodych w naszej parafii – czytaj